Školení obsluh strojů pro zemní a jiné stavební práce – kurzy strojníků

Odborný výcvik obsluh stavebních a těžebních strojů

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní a jiné stavební práce ve smyslu vyhl. č. 77/1965 Sb. může osoba, která vlastní Průkaz strojníka s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho Návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz skupiny “T” nebo “C”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha
28. 11. - 6. 12. 2017
 
 
 
 
           23. 1. - 31. 1. 2018
           6. 3. - 14. 3. 2018
           29. 5. - 6. 6. 2018
           27. 11. - 5. 12. 2018
   
 
Havlíčkův Brod
9. 1. - 17. 1. 2018
 
Červené Janovice
20. 2. - 28. 2. 2018

            

 

Cena: 6 900 Kč

 

Rozšiřovací kurz:

Místo Termín
  Praha
 
16. 10. - 18. 10. 2017
4. 12. - 6. 12. 2017
29. 1. - 31. 1. 2018
12. 3. - 14. 3. 2018
4. 6. - 6. 6. 2018
3. 12. - 5. 12. 2018
 
Havlíčkův Brod
15. 1. - 17. 1. 2018
 
Červené Janovice
26. 2. - 28. 2. 2018

          

 

Cena: 4 900 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
  Praha
13. 10. 2017
1. 12. 2017
26. 1. 2018
2. 2. 2018
9. 3. 2018
6. 4. 2018
7. 6. 2018
12. 10. 2018
7. 12. 2018
 
Hradec Králové
16. 2. 2018
 
Červené Janovice
19. 2. 2018

                   

 

Cena: 900 Kč

 

Odborný výcvik obsluh obaloven živičných směsí a finišerů

Základní kurz:

Místo Termín
Praha
 6. 2. - 14. 2. 2018

 

Cena: 6 900 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
 Praha  1. 2. 2018
 

 

Cena: 900 Kč

 

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.