Školení obsluh strojů pro zemní a jiné stavební práce – kurzy strojníků

Odborný výcvik obsluh stavebních a těžebních strojů

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní a jiné stavební práce ve smyslu vyhl. č. 77/1965 Sb. může osoba, která vlastní Průkaz strojníka s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho Návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz skupiny “T” nebo “C”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha
 
 
 
 
 
27. 11. - 5. 12. 2018
 
 
          
   
 
Havlíčkův Brod
8. 1. - 16. 1. 2019
 
Červené Janovice
19. 2. - 27. 2. 2019

            

 

Cena: 6 900 Kč

 

Rozšiřovací kurz:

Místo Termín
  Praha
 
3. 12. - 5. 12. 2018
 
 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod
14. 1. - 16. 1. 2019
 
Červené Janovice
25. 2. - 27. 2. 2019

          

 

Cena: 4 900 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
  Praha
12. 10. 2018
7. 12. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Hradec Králové
 
 
Červené Janovice
18. 2. 2019

                   

 

Cena: 900 Kč

 

Odborný výcvik obsluh obaloven živičných směsí a finišerů

Základní kurz:

Místo Termín
Praha
 5. 2. - 13. 2. 2019

 

Cena: 6 900 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
 Praha  
 

 

Cena: 900 Kč

 

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.