Školení pro obsluhy obaloven živičných směsí a finišerů (dle Zákoníku práce)

Obsluhovat obalovny živičných směsí a finišery mohou pouze osoby, které jsou k obsluze vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s Návodem k obsluze a zdravotně způsobilé. Pro jízdu s finišerem na pozemní komunikaci musí obsluha vlastnit řidičský průkaz skupiny "T" nebo "C", do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti finišeru postačí "B". Pro obsluhu elektrického a plynového zařízení a dopravníků a zásobníků musí splňovat požadavky platných předpisů.  

 

Základní kurz   ( BOZP /  BOZP + technologie výroby ) :

Místo Termín
Praha 27. 1. 2023
 
 

 

Cena:  2 000 Kč / 3 500 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 
 

 

Cena: 1 000 Kč

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.