Školení pro obsluhy obaloven živičných směsí a finišerů (dle Zákoníku práce)

Obsluhovat obalovny živičných směsí a finišery mohou pouze osoby, které jsou k obsluze vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s Návodem k obsluze a zdravotně způsobilé. Pro jízdu s finišerem na pozemní komunikaci musí obsluha vlastnit řidičský průkaz skupiny "T" nebo "C", do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti finišeru postačí "B". Pro obsluhu elektrického zařízení musí splňovat požadavky vyhl. č. 50/1978 Sb. Pro obsluhu plynového zařízení musí splňovat požadavky vyhl. č. 21/1979 Sb. Pro obsluhu zásobníků a dopravníků musí splňovat požadavky nař. vl. č. 378/2001 Sb.

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha 2. 2. 2021
 
 

 

Cena: 1 600 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
Praha 3. 12. 2020
2. 2. 2021
 

 

Cena: 900 Kč

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.