Školení pro jeřábníky, vazače a signalisty

Jeřábník,vazač a signalista jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Za zdvihací zařízení je považováno každé zařízení, kterým se pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení zdvihají a přepravují břemena. Jeřábník musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze jeřábů - jeřábnický průkaz, být prakticky zacvičen v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení a seznámen s jeho Návodem k obsluze. Vazač musí vlastnit příslušné oprávnění k vázání břemen - vazačský průkaz, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich Návodem k obsluze. Signalista musí být zaškolen ve znalosti a předávání signálů mezi vazačem a jeřábníkem.

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 

 

Cena: podle počtu účastn. a rozsahu oprávnění - zpravidla 3 500 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 

 

Cena: 1 000 Kč

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.