Školení pro obsluhy fréz na živičné povrchy

Obsluhovat frézy na živičné povrchy mohou pouze osoby, které jsou k obsluze vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s Návodem k obsluze a zdravotně způsobilé. Pro jízdu s frézou na pozemní komunikaci musí obsluha vlastnit řidičský průkaz skupiny "T" nebo "C", do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti frézy postačí "B".

 

Školení pro obsluhy fréz na živičné povrchy

Základní kurz:

Místo Termín
Praha  dle zájmu
 

 

Cena: 1 600 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
Praha  dle zájmu
 

 

Cena: 900 Kč

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.