Školení pro obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Obsluhovat pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) mohou pouze řádně vyškolené a oprávněné osoby. Provozovatel plošin nesmí připustit, aby plošinu obsluhovaly osoby, které nejsou vyškolené, prakticky zacvičené, seznámené s návodem k obsluze a zdravotně způsobilé.

 

Základní kurz:

Délka trvání kurzu: 1 den

Cena: 1 800 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Cena: 900 Kč

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.