Školení pro obsluhy strojů pro zemní, jiné stavební nebo těžební práce – kurzy strojníků

 

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní, jiné stavební nebo těžební práce může jen osoba, která vlastní Průkaz strojníka - Osvědčení s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho Návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz s oprávněním skupiny “T” nebo “C”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

 

Základní kurz, školení:

Místo

Termín

Praha

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

28. 5. - 5. 6. 2024

19. 11. - 27. 11. 2024

 

dle zák. č. 309/2006 Sb.

28., 31. 5., 3. 6. 2024

19., 22., 25. 11. 2024

 

 

Havlíčkův Brod

dle vyhl. č. 77/1965 Sb. 

9. 1. - 17. 1. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

9., 12., 15. 1. 2024

 

 

Červené Janovice

dle vyhl. č. 77/1965 Sb. 

13. 2. - 21. 2. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

13., 16., 19. 2. 2024

            

Při malém počtu účastníků budou kurzy zajišťovány pouze v rozsahu dle zák. č. 309/2006 Sb.

 

Cena: 7 900 Kč (dle vyhl. č. 77/1965 Sb.)

           5 900 Kč (dle zák. č. 309/2006 Sb.) 

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH. Účastníkům přeřazeným do kurzů dle zák. č. 309/2006 Sb. bude vrácen rozdíl školného.

 

Rozšiřovací kurz, školení:

 

Místo

Termín

Praha

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

3. 6. - 5. 6. 2024

25. 11. – 27. 11. 2024

 

dle zák. č. 309/2006 Sb.

3. 6. 2024

25. 11. 2024

 

 

Havlíčkův Brod

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

15. 1. – 17. 1. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

15. 1. 2024

 

 

Červené Janovice

dle vyhl. č. 77/1965 Sb.

19. 2. – 21. 2. 2024

dle zák. č. 309/2006 Sb.

19. 2. 2024

          

Při malém počtu účastníků budou kurzy zajišťovány pouze v rozsahu dle zák. č. 309/2006 Sb.

 

Cena: 5 900 Kč (dle vyhl. č. 77/1965 Sb.)

           3 500 Kč (dle zák. č. 309/2006 Sb.)

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH. Účastníkům přeřazeným do kurzů dle zák. č. 309/2006 Sb. bude vrácen rozdíl školného.

 

Opakované školení a přezkoušení:

 

Místo

Termín

Praha

5. 2. 2024         11. 10. 2024

6. 2. 2024         29. 11. 2024

15. 3. 2024       

7. 6. 2024

 

Hradec Králové

 8. 2. 2024

 

Červené Janovice

12. 2. 2024

                   

Cena: 1 000 Kč

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.