Školení obsluh strojů pro zemní a jiné stavební práce – kurzy strojníků

Odborný výcvik obsluh stavebních a těžebních strojů

Samostatně obsluhovat stroje pro zemní a jiné stavební práce ve smyslu vyhl. č. 77/1965 Sb. může osoba, která vlastní Průkaz strojníka s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho Návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz skupiny “T” nebo “C”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha
 
 
 
 
 
27. 11. - 5. 12. 2018
22. 1. - 30. 1. 2019
5. 3. - 13. 3. 2019 
28 .5. - 5. 6. 2019       
  26. 11. - 4. 12. 2019
 
Havlíčkův Brod
8. 1. - 16. 1. 2019
 
Červené Janovice
19. 2. - 27. 2. 2019

            

 

Cena: 6 900 Kč

 

Rozšiřovací kurz:

Místo Termín
  Praha
 
3. 12. - 5. 12. 2018
28. 1. - 30. 1. 2019
11. 3. - 13. 3. 2019
3. 6. - 5. 6. 2019
2. 12. - 4. 12. 2019
 
 
Havlíčkův Brod
14. 1. - 16. 1. 2019
 
Červené Janovice
25. 2. - 27. 2. 2019

          

 

Cena: 4 900 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
  Praha
7. 12. 2018
1. 2. 2019
4. 2. 2019
1. 3. 2019
15. 3. 2019
12. 4. 2019
7. 6. 2019
18. 10. 2019
6. 12. 2019
 
Hradec Králové
 
 
Červené Janovice
18. 2. 2019

                   

 

Cena: 900 Kč

 

Odborný výcvik obsluh obaloven živičných směsí a finišerů

Základní kurz:

Místo Termín
Praha
 5. 2. - 13. 2. 2019

 

Cena: 6 900 Kč

 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
 Praha 15. 2. 2019
 

 

Cena: 900 Kč

 

 

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.