Školení pro práce ve výškách

Pracovníka, který je při práci ohrožen pádem z výšky nebo do hloubky a propadnutím nebo sesutím, musí zaměstnavatel ve smyslu nař. vl. č. 362/2005 Sb. chránit technickými a organizačními opatřeními proti pádu. Toto nařízení vlády se vztahuje na pracoviště a přístupové komunikace v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou a pod. a na všechna ostatní pracoviště a přístupové komunikace, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

 

Základní kurz:

Místo Termín
Praha dle zájmu
 

 

Cena: podle počtu účastníků, zpravidla 500 až 900 Kč

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.