Školení pro řidiče motorových vozidel všech skupin („referenty“)

Řidiči motorových vozidel při jízdě na pozemních komunikacích musí vlastnit řidičský průkaz s odpovídajícím oprávněním. Řidiči v pracovně-právním vztahu musí navíc splňovat buď požadavky Zákoníku práce - řidiči ”referenti” nebo z. č. 247/2000 Sb. - řidiči s Osvědčením profesní způsobilosti. Školení podle Zákoníku práce musí absolvovat (a nemusí vlastnit Osvědčení profesní způsobilosti) všichni řidiči, kteří nejsou řidiči z povolání (a mohou řídit cokoliv dle svých oprávnění v řidičském průkazu), nebo jsou řidiči z povolání a řídí vozidla do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti nebo dopravují osoby ve vozidlech pro maximálně 8+1 osob.
 

Opakované školení a přezkoušení:

Místo Termín
Praha
 
dle zájmu
 

 

Cena: podle počtu účastn., zpravidla 200 až 400 Kč

K výše uvedeným cenám je připočítáváno 21% DPH.

Na vyžádání Vám zašleme příslušný zvací dopis a přihlášku.