Místa konání

P R A H A :

Kurzy, školení a opakovaná školení jsou prováděny ve spolupráci s DVI Praha a místo konání je zpravidla na Smíchovském vlakovém nádraží. Přesné místo je vždy uvedeno ve zvacím dopise.

  

Havlíčkův Brod :

Odborný výcvik obsluh stavebních strojů - kurzy strojníků jsou prováděny v Havlíčkově Brodě, zpravidla v Hamrech, v sále restaurace U Panských.

 

Kutná Hora :

Odborný výcvik obsluh staveb. strojů - kurzy strojníků jsou prováděny v Červených Janovicích v salonku restaurace " U Strejčků ".