8 důvodů proč k nám:

 

a) Námi prováděná školení a kurzy pro získání Průkazu strojníka plně odpovídají požadavkům Zákoníku práce z hlediska jejich obsahu, rozsahu i zpracování dokumentace.

 

 

b) Vynikáme znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 


c) Jsou mezi námi lektoři odborného výcviku obsluh strojů pro zemní a jiné stavební práce, osoby odborně způsobilé pro výuku a výcvik řidičů motorových vozidel, revizní technici vyhrazených technických zařízení, osoby odborně způsobilé pro práce v prevenci rizik z hlediska BOZP, požární technici, instruktoři pro výcvik obsluh manipulačních vozíků a osoby oprávněné k výuce poskytování první pomoci při úrazech.

 

 

d) Obsluhám víceúčelových strojů (manipulátorů, apod.) zajistíme kvalifikaci na všechna přídavná zařízení.

 

 

e) Pro každého účastníka kurzu máme připravený písemný materiál s plným zněním absolvovaných přednášek nebo jejich sylabem.

 

 

f) Ve svých kurzech a školeních pamatujeme na prezentaci rozdílů v bezpečnostních předpisech pro práci na povrchuv podzemí.

 

 

g) Při opakovaném školení a přezkoušení všech profesí provádíme zdarma školení a přezkoušení pro práce ve výškách.

 

 

h) Žádného zájemce o kurz neodmítneme a vždy vystavíme Osvědčení.